Jeśli chcesz pomóc

Dary

Finansowanie zboru i kościoła

Źródłem finansowania zboru i całego kościoła są dobrowolne dary, ofiary i dziesięciny wyznawców, zarówno duchownych, jak i świeckich.

Bóg jest właścicielem wszystkiego, co mamy i czym dysponujemy (Ps. 24,1; Agg. 2, 9; Ps. 50,10-12), dlatego jesteśmy Bogu winni siódmą część czasu (2 Mojż. 20,8-11), dziesiątą część dochodów (3 Mojż. 27,30-32; 1 Mojż. 14,18-20; 28,20-22; Hiob 34,33; Mal. 3,8-12) oraz inne dary i ofiary (5 Mojż. 16,16.17). Dzięki temu rozwiązaniu Kościół Adwentystów Dnia Siódmego może utrzymywać pastorów, misjonarzy, administrację kościelną i obiekty sakralne (4 Mojż. 18,21; 1 Kor. 9,13.14) oraz rozwijać misję Kościoła na świecie. Jezus potwierdził aktualność systemu dziesięcinowego (Mat. 23,23) oraz obiecał czyniącym tak Swoje błogosławieństwo (Mat. 6,31-34).

Dziesięcinę można złożyć anonimowo lub imiennie:
– gotówką w czasie zbiórki podczas nabożeństwa (np. w kopercie z napisem „dziesięcina” lub „10%”)
– przelewem na konto Diecezji Zachodniej (z takim samym tytułem wpłaty lub „darowizna na cele kultu religijnego”).

Dary na cele ewangelizacyjne oraz misyjne zboru i kościoła zbierane są podczas 1. części nabożeństwa.

Dary na utrzymanie wrocławskiego zboru, a przede wszystkim budynku, w którym odbywają się nabożeństwa, zbierane są podczas 2. części nabożeństwa.

Dary na cele szczegółowe oraz dziesięciny można wpłacać w odpowiednio opisanych kopertach podczas obu tych zbiórek.

Wszystkie dary można też złożyć przelewem na konto naszego zboru.

Artboard 1konto zboru Wrocław

odbiorca: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego we Wrocławiu
nr konta: 58 1090 1476 0000 0001 4675 3264

Artboard 1konto Diecezji Zachodniej

odbiorca: Diecezja Zachodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
nr konta: 95 1090 1476 0000 0001 4675 3083

Pomoc charytatywna

Fundacja ADRA Polska jest częścią międzynarodowej organizacji ADRA, działającej w ponad 130 krajach świata, której celem jest szerzenie pozytywnej zmiany w potrzebującym świecie. Niesie pomoc ofiarom wojen, kataklizmów, osieroconym dzieciom, rodzinom żyjącym w skrajnym ubóstwie. Dzięki darczyńcom może docierać ze wsparciem wszędzie tam, gdzie umiera nadzieja na lepsze jutro.

Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca jest organizacją pożytku publicznego (OPP), która zrzesza ludzi dobrej woli, oddanych dobroczynności i poszanowaniu praw i godności człowieka. Jej działania skupiają się wokół osób: ubogich, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, bezrobotnych i uzależnionych, a także poszkodowanych kataklizmami, wojnami i klęskami naturalnymi. Dba też o dzieci i młodzież oraz o chorych i cierpiących. W ramach profilaktyki zdrowia organizuje liczne programy edukacyjne przeciwdziałające chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniom.

Adopcja na odległość

Nasz zbór wspiera finansowo trójkę dzieci w Kenii: Arnolda, Daisy i Yvonne. Pośredniczy w tym fundacja ADRA.

Adopcja na odległość to program realizowany z lokalnym partnerem, zapewniający wysokiej jakości edukację i odpowiednie warunki do życia (ubranie, żywność, zakwaterowanie). Osobom objętym tym programem opłacany jest czynsz wraz z zakwaterowaniem w szkołach średnich. To dla nich szansa na wyrwanie się z wielopokoleniowej biedy.

Artboard 1konto fundacji ADRA

odbiorca: ADRA
nr konta: 91 1140 2004 0000 3602 7609 9231
tytuł wpłaty: Adra dzieci z Kenii