Adwentyści Dnia Siódmego – zbór Wrocław

O nas

Adwentyści Dnia Siódmego

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem chrześcijańskim, wywodzącym się z protestantyzmu jako wynik przebudzenia adwentowego z pierwszej połowy XIX wieku na terenie USA.

Long right arrow Read More

Wyznanie wiary

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół.

Long right arrow Read More

Nasza działalność

Nasza działalność, Adwentystów Dnia Siódmego ze zboru Wrocław, to różne formy pełnienia służby dla braci i sióstr w wierze, dla mieszkańców Wrocławia – po prostu dla tych, którzy nas potrzebują.

Long right arrow Read More

Historia naszego zboru

Ponad 120 lat działalności we Wrocławiu.

Long right arrow Read More

Historia naszego budynku

Od świeckości, przez ateizm, baptyzm i prawosławie.

Long right arrow Read More