Od świeckości, przez ateizm, baptyzm i prawosławie

Historia naszego budynku

Świecka Hala Pokrzepień

1844 – katolicki ksiądz Johannes Ronge krytykuje wrocławską kurię za pielgrzymki do relikwii.

1845 – powstaje Kościół Niemiecko-Katolicki, który odrzuca kult relikwii i celibat.

1859 – kościół ten zmienia się w bezwyznaniowy Związek Gmin Wolnoreligijnych, który wykładami i pieśnią propaguje humanizm, tolerancję, prawa człowieka i organizuje świeckie śluby i pogrzeby.

1861–1862budowa we Wrocławiu Hali Pokrzepień.

1920-te – połączenie się z Niemieckim Związkiem Monistów, który chce wyeliminować religię z życia społecznego.

1934 – zakaz działalności w Niemczech, utrata budynku i emigracja.

Zbór Baptystów

1935 – przekazanie budynku Kościołowi Baptystów, prowadzącemu tu „misję namiotową”.

1935pierwsze chrześcijańskie nabożeństwo.

1945 – uszkodzenie okien i dachu w czasie walk o Wrocław.

1945–1947 – niemieccy Baptyści opuszczają Wrocław.

Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy

1946 – budynek otrzymuje Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny na Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy.

1947 – pierwsze prawosławne nabożeństwo.

1948 – podniesienie cerkwi do rangi katedry.

1964 – przeniesienie cerkwi na ul. św. Mikołaja do większego budynku.

Zbór Adwentystów Dnia Siódmego

1964 – prawosławny biskup przekazuje budynek Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego.

1964 – remont budynku i pierwsze adwentystyczne nabożeństwo – nabożeństwo poświęcenia.

1997 – wielka powódź na ul. Dąbrowskiego.

2012 – wpisanie budynku na listę zabytków.

widok współczesny (2020)
fasada (1948)
wnętrze: ikonostas (1948)
wnętrze: ikonostas (1948)
wnętrze: ikonostas i balkon (1948)
fasada (1960-te)
poświęcenie budynku (1964)
fasada (1995)
powódź, ul. Dąbrowskiego przed kościołem (1997)
wnętrze (2019)

opracowano na podstawie:
Świątynie mniejszości wyznaniowych na Przedmieściu Oławskim, B. Bednorz, w: Przedmieście Oławskie we Wrocławiu, wyd. Gajt, 2013.
Pod ochroną Wszechmocnego, T. Przychodzki, wyd. Znaki Czasu 2019.

źródła zdjęć:
fasada (1960-te), Tadeusz Przychodzki, Znaki Czasu.
poświęcenie budynku (1968), Tadeusz Przychodzki, Znaki Czasu.
fasada (1995), Atlas Architektury Wrocławia.
powódź, ul. Dąbrowskiego przed kościołem (1997), Tadeusz i Maciej Szwed.
widok współczesny (2020), Vojtech Csernók, fotopolska.eu