Tamid

Czy zastanawiałeś się kiedyś do czego jest Ci potrzebna modlitwa?

Czy doświadczyłeś mocy, jaką dysponujesz, gdy zwrócisz się do Boga o pomoc?

Czy chciałbyś poczuć wspólnotę, jaka cechowała pierwszych chrześcijan, modlących się o Boże prowadzenie?

Dwa razy w tygodniu, we wtorki o godzinie 5.30 i w środy o godzinie 18.00, spotykamy się, aby wielbić Boga w modlitwie, prosić go o pomoc, wsparcie i prowadzenie w naszym życiu.

W tym czasie padnij wraz z nami na kolana i wielbij Boga oddając mu chwałę, cześć i dziękczynienie za ofiarowanie swojego Syna za nasze grzechy oraz nie obawiaj się prosić o Jego łaskę i pomoc
lub przekaż nam swoje intencje modlitewne przez stronę kontaktową.

A może chciałbyś założyć własną grupę modlitewną? – skontaktuj się z pastorem Piotrem Hoffmannem (piotr.hoffmann@adwent.pl tel. 533777220)