Zbór Wrocław

Początki adwentyzmu w Polsce sięgają roku 1888. Trzynaście lat później, w roku 1901 we Wrocławiu założono Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Początkowo wyznawcy spotykali się w sali wynajętej w Rynku, znalezionej przez brata Leupolda.
Kolejną salą wynajętą na potrzeby zgromadzeń było pomieszczenie przy ulicy Oławskiej. Niestety sala miała wadliwe ogrzewanie, co powodowało marznięcie wiernych podczas chłodniejszych dni. Do objęcia opieki nad zborem powołano pastora Tadeusza Przychodzkiego.
Staraniem pastora Tadeusza Przychodzkiego w roku 1964 uzyskano budynek przy ul.Dąbrowskiego, wybudowany w latach 1861–1862, dawną salę spotkań Gminy Wolnoreligijnej. Obecnie jest to Zabytek klasy A: A/1096 z 16.12.2008.

Historia budynku: W latach 1862-1936 sala gminy bezwyznaniowej (niem. Freireligiöse Gemeinde), w latach 1936-1945 kaplica zboru baptystów, w latach 1947-1964 cerkiew prawosławna, od roku 1964 kościół zboru Adwentystów Dnia Siódmego we Wrocławiu.

Obecna liczebność zboru we Wrocławiu wynosi ok. 120 osób.

Pastorzy opiekujący się zborem na przestrzeni lat:

Tadeusz_Przychodzki Tadeusz Przychodzki (1928-2008)
W 1963 roku został ordynowany do pracy kaznodziejskiej
Lipski_Jerzy Jerzy Lipski (1910-2004)
W 1950 roku został ordynowany do pracy kaznodziejskiej i obsługiwał jako pastor okręgi: Jelenia Góra, Wrocław, Katowice i Gliwice.
No-photo Artur Mirosławski
Franciszek_Pellowski Franciszek Pellowski (1940-2014)
Opiekował się zborem w latach 1974 –1991
Jan_Pawlak Jan Pawlak
Opiekował się zborem od roku 1991
Andrzej_Majewski Andrzej Majewski
Pastor Okręgu Dolnośląskiego. Nie był pastorem ordynowanym tylko do zboru Wrocławskiego.
Kudzia_Krzysztof Krzysztof Kudzia
Opiekował się zborem w latach 2012 – 2014
Piotr_Hoffmann Piotr Hoffmann
Opiekuje się zborem od roku 2014