Nasza służba

W naszym kościele realizujemy programy wsparcia lokalnej społeczności adresowane do wszystkich grup wiekowych. Szczególnie aktywnie działamy we Wrocławiu, ale nie wahamy się również wyjść naprzeciw potrzebom całego województwa dolnośląskiego i okolic. Poniżej przedstawiamy obszary, w których służymy na wzór Jezusa Chrystusa, niosąc pomoc i wsparcie bliźnim zgodnie z tekstem zapisanym w 1 J 4, 9-11:

W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.

Pięciodniowy program “Rzuć Palenie” – program opracowany z myślą o osobach, które pragną rzucić palenie i poszukują wsparcia w grupie oraz wskazówek, w jaki sposób dokonać tego w sposób skuteczny.

Wykłady o tematyce zdrowotnej – prowadzimy spotkania Klubu Zdrowia, w ramach których przekazujemy wiedzę na temat zdrowego stylu życia, odżywiania, sposobów walki ze stresem, oczyszczania organizmu i wielu innych zagadnień. Organizujemy również Szkoły zdrowego gotowania oraz wykłady Bądź zdrów.

Zbiórki zuchowe i harcerskie – dzieci są naszym największym skarbem. Dbamy o ich rozwój na płaszczyźnie fizycznej, intelektualnej i duchowej nie tylko podczas nabożeństwa, ale oferując również uczestnictwo w programach harcerskich opracowanych dla grup wiekowych 2-5 lat (Discovery), 6-9 lat (Adventurer) oraz 10-16 lat (Pathfinder) [czytaj dalej…]

Bezpłatna modlitwa w intencji – jeśli masz jakiś problem i chciałbym odczuć wsparcie od samego Boga możesz nam przekazać swoją intencje modlitewną a my nieodpłatnie będziemy się modlić. [czytaj dalej…]

Spotkania modlitewne – modlitwa ma moc. Dlatego podążając za słowami Jezusa: Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18,20)  organizujemy spotkania modlitewne, gdzie oddajemy Stwórcy chwałę i cześć oraz prosimy o wypełnienie Jego woli w naszym życiu. [czytaj dalej…]

Wykłady Biblijne – Biblia jest niesamowitą księgą. Chcemy przybliżyć zapisane w niej informacje podczas spotkań dedykowanych konkretnym zagadnieniom np. Wypełnienie proroctw z Księgi Daniela, Księga Objawienia bez tajemnic. Może Ty zaproponujesz temat następnych wykładów?

Rozpowszechnianie literatury – chcemy dotrzeć z poselstwem Bożym do jak najszerszej grupy osób również za pomocą literatury o tematyce chrześcijańskiej i zdrowotnej. Znajdziesz nas na Dworcu Świebodzkim w każdą niedzielę od godziny 8.00 [czytaj dalej…]

Prowadzenie pogrzebów chrześcijańskich – wychodzimy naprzeciw potrzebom osób pragnącym, aby pochówek odbył się w obrządku chrześcijańskim. Nasz pastor podejmuje się prowadzenia ceremonii pogrzebowej (bezpłatnie), pocieszając rodzinę i żałobników nadzieją płynącą z kart Pisma Świętego.  [czytaj dalej…]

Chrześcijańska Służba Charytatywna – ogólnopolska organizacją pożytku publicznego (OPP), zrzeszająca i pomagająca ludziom bez względu na wyznanie, narodowość, wiek, płeć czy rasę. Promujemy wolontariat oraz dobroczynność na co dzień.

Świetlice środowiskowe – są to placówki wsparcia dziennego prowadzącą zintegrowaną działalność opiekuńczo – wychowawczą. Działalność świetlicy ma na celu wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtując przy tym właściwe postawy społeczne. Proponowane przez świetlicę środowiskową zajęcia są bezpłatne.
Można na nie uczęszczać od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat. Szczególną aktywnością wyróżnia się wrocławska świetlica środowiskowa “Miś”.