Dary

Źródłem finansowania Kościoła są kolekty, czyli dary i ofiary wyznawców, zarówno duchownych, jak i świeckich, składane dobrowolnie według biblijnego systemu dziesięcin i ofiar. Kolekty zebrane przez zbory przesyłane są do diecezji, gdzie rozdzielane są na potrzeby diecezjalne i zborowe według corocznie uchwalanych budżetów. Część darów przekazywana jest władzom centralnym Kościoła na potrzeby ogólnokrajowej administracji kościelnej.

Dary zebrane podczas pierwszej części nabożeństwa tzw. Dary Szkoły Sobotniej przeznaczone są na cele misyjne i ewangelizacyjne. Składając dary w kopercie możliwe jest wskazanie przeznaczenia za pomocą dołączonej karty.
Dary zebrane podczas drugiej części nabożeństwa przeznaczone są na cele utrzymania lokalnego zboru.

Dary można również przekazywać bezpośrednio na konto lokalnego zboru we Wrocławiu, pamiętając
o wskazaniu zboru i celu w tytule przelewu, co pozwoli na zaksięgowanie darów na wskazany cel,
np. Zbór Wrocław, dary na potrzeby zboru.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego we Wrocławiu
Nr konta: 88 1050 1575 1000 0090 6597 6673