Nabożeństwa

Nabożeństwa w naszym zborze odbywają się w każdą sobotę
w godzinach 9:30 – 12.30
w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 14.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami
wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

 

Kosciol

 

Wskazówki dojazdu

Plan usługiwania

Nasze nabożeństwo składa się z dwóch części:

9:30 – Szkoła sobotnia (biblijna) – zobacz nagrania wideo przygotowane przez telewizję Nadzieja.tv lub Hope Channel Polska.
W ramach Szkoły Sobotniej prowadzone są rozważania biblijne w grupach. Do studiowania Pisma Świętego w szkole sobotniej pomocny jest kwartalnik „Lekcje Biblijne”. Zawarte w nim tematy, pytania, problemy i komentarze mogą pomóc w codziennym kontakcie z Biblią.
Integralną częścią Szkoły Sobotniej są tzw. doświadczenia misyjne, podczas tej części można podzielić się swoimi doświadczeniami z codziennego życia chrześcijańskiego.

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji (Android) do codziennego studiowania lekcji biblijnej lub pobierz treść kwartalnika „Lekcje Biblijne” ze strony www.adwent.pl 
Kwartalnik w wersji zeszytowej zamówisz również na stronie Znaki Czasu.

11:00 – Kazanie Słowa Bożego (nauczanie) – zobacz nagrania wideo kazań wygłoszonych w naszym kościele.

Druga część nabożeństwa to przede wszystkim kazanie. To także czas, podobnie jak i w szkole sobotniej, na wielbienie Boga i oddawanie Mu czci poprzez modlitwy i śpiew.

Plan kazań (nauczań) jest publikowany w Serwisie Informacyjnym Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – www.zaufanie.pl.