Kontakt

Nabożeństwa w naszym zborze odbywają się w każdą sobotę
w godzinach 9:30 – 12.30
w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 14
we Wrocławiu

Kosciol

Wskazówki dojazdu


Zborem opiekuje się pastor Piotr Hoffmann z żoną Lindą

Hoffmannowie

tel. +48533777220
email: piotr.hoffmann@adwent.pl


Numer rachunku bankowego:

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego we Wrocławiu
Nr konta: 88 1050 1575 1000 0090 6597 6673

Koniecznie z tytułem wpłaty: Zbór Wrocław


Adres do korespondencji:

KADS we Wrocławiu
50-950 Wrocław
skr. pocz. nr 1001

Kontakt z administracją zboru