Ceremonie pogrzebowe

Szanowni Państwo,

misją naszego kościoła jest służyć całemu społeczeństwu tak, jak robili to apostołowie. Służba ta obejmuje również wsparcie podczas trudnych chwil, kiedy następuje czas pożegnania osób, które odchodzą z tego świata.

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej – Piotr Hoffmann – wyraża gotowość do bezpłatnego przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej w formie prostego, chrześcijańskiego pochówku każdej osoby, bez względu na wyznawaną religię.

Zazwyczaj ceremonia rozpoczyna się kazaniem Słowa Bożego, które skupia się na przemijaniu życia ludzkiego. Stosownie do woli bliskich kazanie może być uzupełnione pieśniami z akompaniamentem organisty. Celem nabożeństwa jest przyniesienie ukojenia pogrążonym w smutku po utracie bliskich, wskazując na obietnice zawarte w Biblii, które mówią o Bogu jako Pocieszycielu strapionych i udręczonego serca, wskazują na Jego miłość do nas oraz chęć pomocy w ciężkich chwilach. Po nabożeństwie, które trwa około 30 minut formowany jest konduktu pogrzebowy: krzyż (opcjonalnie), duchowni, karawan, rodzina, bliscy, pozostali uczestnicy ceremonii. Po dotarciu na miejsce pochówku duchowny przedstawia ustalony wcześniej z rodziną, skrócony życiorys osoby zmarłej, wskazuje na fakt pokonania śmierci przez Chrystusa oraz obietnicę zmartwychwstania. Opuszczaniu trumny lub urny do grobu towarzyszą pieśni oraz słowa “z prochu powstałeś, w proch się obrócisz”, jak również przedstawiona jest wizja nieba na podstawie Księgi Objawienia, w którym nie będzie łez ani smutku, gdzie cieszyć się będziemy obecnością Boga między nami. Ceremonia kończy się wspólną Modlitwą Pańską “Ojcze nasz”.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że prowadzący ceremonię może dostosować ją do Państwa potrzeb w zakresie jej elementów, śpiewanych pieśni oraz formy. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (tel. +48533777220) lub e-mail (piotr.hoffmann@adwent.pl) w celu ustalenia szczegółów.

Przykładowe pieśni: “Do Ciebie, Boże mój”, “Pod Twoją obronę”, “Bo żyje On”, “Trąbcie wokoło”, “Cudowna Boża łaska”.