Blog

Pieśń 442 – Do nieba dążyć trzeba

23 kwietnia 2017 • przez • w Pieśni
Pobierz jako mp3
Do nieba dążyć trzeba (F)
F. F. Hiller (zm. 1769)
1. Mnie do nieba dążyć trzeba, Chociaż
gniecie krzyż; Próżna trwoga, gdy ma droga
Wiedzie prosto wzwyż. Grzech się nie śmie
oprzeć mi, Gdy omdleję, hasło brzmi:
Mężnie wojuj, wytrwaj w boju, Byś osiągnął
cel!

2. Jam wybrany, powołany Przed Baranka
tron. Śpieszyć muszę, bo mą duszę Zbawi
tylko On. Kto nagrodę zdobyć chce, Niechaj
dzielnie naprzód mknie, Bo kto chwilę został
w tyle, Ten nie zdąży już!
3. Daj mi, Panie, nieprzerwanie Iść w
zbawienia blask; Zamień słabość w moc i
radość, Udziel mi Swych łask. Ostrzeż mnie,
gdy wabi świat, Chroń od własnych moich
wad; Racz zachować mnie i prowadź Prostą
drogą Swą!
4. Gdy tajemnie serce we mnie Zadrży w
męce trwóg, Daj mi siły, Jezu miły, Bym
swą słabość zmógł. Twoje Słowo świeci mi
Poprzez wszystkie życia dni; Mnie prowadzi,
cieszy, radzi, Tu w wędrówce mej!

0 Comments