Blog

Pieśń 17 – Gdy spoglądam na ten świat

31 marca 2017 • przez • w Pieśni
Gdy spoglądam na ten świat…(B)
C. Boberg; tł. R. Sikora
1. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym,
Gdy myśl ma ludów ogarnąć nie może,
Które na świecie rozmieściłeś tym.
Refren (1-3):
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
2. Gdy wznoszę wzrok ku światom jasnym w górze
I widzę gwiazd nieprzeliczony rój,
Gdzie słońce w dzień, a księżyc w nocnej porze
Bieg po przestworzach odbywają swój.
3. Gdy w Słowie Swym na mojej stajesz drodze,
Objawiasz mi Swej świętej łaski cud,
I gładzisz grzech, i krzepisz w każdej trwodze,
I przed pokusą bronisz wierny lud.
4. Gdy, Zbawco mój, przybędziesz na sąd świata,
Gdy olśni mnie Twej wiecznej chwały blask,
Gdy będzie dana mi czystości szata
I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask.
Refren (4):
Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci: Jakwielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

0 Comments