Wiadomości

25 V 2024

W sobotnie popołudnie 25 maja chór Betel zaprezentował ponadgodzinny Koncert Pieści Religijnej, przeplatanej wierszami, utworami muzycznymi i opowieściami.

Chór Betel od wielu lat działa przy naszym zborze. Jego kierownikiem i dyrygentem jest Barbara Pellowska.

Konferansjerem koncertu był Krzysztof Krasucki.

https://www.youtube.com/watch?v=Lsy_sRq95XY

Koncert Pieści Religijnej

W sobotnie popołudnie 25 maja chór Betel zaprezentował ponadgodzinny Koncert Pieści Religijnej, przeplatanej wierszami, utworami muzycznymi i opowieściami.

Long right arrow Read More

Nowa Rada Zboru

W niedzielę 14 IV na zebraniu zboru członkowie naszego zboru wybrali nowy skład Rady Zboru i inne osoby do poszczególnych zadań na kolejną kadencję – lata 2024 i 2025.

Long right arrow Read More

Zbiórka dla osób w potrzebie

Do soboty 16 III trwa zbiórka darów dla dzieci i matek przebywających w ośrodku interwencji kryzysowej Akson. Przy wejściu do kościoła znajdziecie dużą skrzynię na wasze dary: niepsująca się żywność, produkty pierwszej potrzeby, przybory do…

Long right arrow Read More

O!znaki nadziei

O!znaki nadziei to były niezwykłe spotkania dla zwykłych ludzi w czasach kryzysu, prowadzone w formie wykładów, kazań i warsztatów, które od 5 do 15 listopada poprowadzili: David Klinedinst, Andres Torres i Abraham Weekes.

Long right arrow Read More

Pożegnalne nabożeństwo Piotra Hoffmanna

Nasz pastor Piotr Hoffmann wkrótce zamieni miejsce swojej służby na inny zbór – w Gdańsku. Zanim to nastąpi, w sobotę 28 października odbyło się jego pożegnalne nabożeństwo, kiedy po raz ostatni wygłosił u nas swoje…

Long right arrow Read More

Zaproszenie na Chrzest

Nabożeństwo w sobotę 11 XI w naszym zborze będzie połączone ze chrztem – przymierzem zawieranym z Jezusem przez zanurzenie w wodzie.

Long right arrow Read More

Zaproszenie na Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej

W sobotę 14 X w naszym zborze świętujemy Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Ten obrzęd pokory i pojednania z Panem Jezusem i z braćmi i siostrami w wierze jest także dla ciebie.

Long right arrow Read More

Tydzień modlitwy rodzin

Kryzys relacji rodzinnych dosięga chrześcijańskie domy. Słowo Boże jest jednak pełne cennych rad i obietnic dla tych, którzy szukają Bożej pomocy. Wiemy, że modlitwa pozwala doświadczyć Bożej obecności i Jego pokoju, nadziei i siły. Modląc…

Long right arrow Read More

Expo Zdrowie

Wystawa Expo Zdrowie to promocja zdrowego stylu życia w formie mobilnej wystawy. Zapraszamy w niedzielę 3 września od 11:00 do 18:00 na deptak – ul. Oławska przy fontannie.

Long right arrow Read More

Zaproszenie na chrzest

W sobotę 1 VII w naszym zborze będzie nabożeństwo połączone ze chrztem – przymierze z Panem przez zanurzenie w wodzie.

Long right arrow Read More