Zaproszenie na chrzest

W sobotę 21 I w naszym zborze będzie szczególnie świątecznie. Będzie to nabożeństwo połączone ze chrztem, gdzie dwie osoby zawrą przymierze z Panem przez zanurzenie w wodzie.

Nabożeństwa 1 stycznia 2023

1 I 2023

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;

Mt. 28:19

W sobotę 21 I w naszym zborze będzie szczególnie świątecznie. Będzie to nabożeństwo połączone ze chrztem, gdzie dwie osoby zawrą przymierze z Panem przez zanurzenie w wodzie.

Z radością zapraszamy na 9:30 na całe nabożeństwo lub na 11:00 na 2. część, poświęconą m.in. chrztowi.