Warsztaty na temat Ducha Proroctwa

13 III 2023

świadectwem Jezusa jest duch proroctwa

Obj. 19:10

W sobotę 25 III po nabożeństwie odbędą się warsztaty o Duchu Proroctwa.

Poprowadzi je pastor Łukasz Romanowski.

Zapraszamy wszystkich.